Hizmetlerimiz

Atık suyun olabilecek en yüksek kaliteye kadar arıtılarak daha sonrasında belirli filtrasyon kademeleri ile arzu edilen kalite değerlerine ulaştırılması için izlenebilecek uygulama esaslarının tespiti.
Doğru mühendislik uygulamalarının hayata geçirilmesi ile birim üretim maliyetlerinin düşürülmesi.
Tesise suyun girişinden çıkışına kadar tüm kullanım noktalarına en sağlıklı ve en düşük maliyette hizmet edebilmesi için alınması gereken mekanik, kimyasal ve operasyonel tedbirler.
Her türlü suyun analitik değerlerinin tespiti.

  • Atık su arıtma ve su geri kazanım sistemleri kimyasal şartlandırma uygulama ve işletme danışmanlığı: Atık suyun olabilecek en yüksek kaliteye kadar arıtılarak daha sonrasında belirli filtrasyon kademeleri ile arzu edilen kalite değerlerine ulaştırılması için izlenebilecek uygulama esaslarının tespiti.
  • Soğutma ve ısıtma sistemlerinde kimyasal şartlandırma uygulama danışmanlığı: Doğru mühendislik uygulamalarının hayata geçirilmesi ile birim üretim maliyetlerinin düşürülmesi.
  • Fabrika su yönetim danışmanlığı: Tesise suyun girişinden çıkışına kadar tüm kullanım noktalarına en sağlıklı ve en düşük maliyette hizmet edebilmesi için alınması gereken mekanik, kimyasaal ve operasyonel tedbirler.
  • Laboratuvar hizmetleri: Her türlü suyun analitik değerlerinin tespiti.